• شیراز شهرک آرین پارک علم و فناوری

نمونه قطعات تولیدی

saport ring 1
liner1

مراحل ساخت لاینر

جوشکاری لب به لب خط درز ورق
سوراخکاری ورق درپوش قسمت ورودی لاینر
بدنه لاینر پس از ایجاد ناخنی
ایجاد ناخنی روی بدنه لاینر
ساخت سیل فلزی
مونتاژ قسمتDome روی بدنه لاینر
مونتاژ درپوش و رینگ قسمت ورودی
مونتاژ قسمت نگهدارنده روی بدنه لاینر
جدا کردن قسمت تخریب شده
مونتاژ سیل فلزی روی بدنه لاینر
لاینر کامل شده نهایی